Lišnja

Džemat Lišnja se nalazi na području Muftijstva banjalučkog i Medžlisa islamske zajednice Prnjavor, na putu prema Banja Luci udaljen oko 10 km od Prnjavora. Spada u kategoriju starijih džemata na području Bosne i Hercegovine, a njen osnivač je Ferhat paša Sokolović, koji je osnovao kasabu Lišnja u 16 stoljeću. Prvu džamiju u Lišnji je izgradio Sulejman Sokolović, sin Ferhat paše, oko 1577.godine, i iz ljubavi i poštovanja prema svome ocu nazvao je Ferhat pašinom džamijom, Ferhadijom. Prema dostupnim podacima, u Lišnji je nekad bilo oko 7 džamija, a vjerovatno su to bile manje mahalske džamije, kako je to i bila praksa u Osmanskom periodu, sa jednom centralnom ili glavnom džamijom koja se nalazila u središtu kasabe ili u čaršiji, pa se i danas džamija naziva Čaršijskom. U Lišnji i danas djelovi džemata nose nazive kao mahale ( Donja, Gornja, Prićka itd.), a pojedina mjesta, također, imaju nazive Džamište ili Džamišće.

Prema dostupnim podacima, džamija je renovirana dva puta i to 1949. i 1970.godine. U posljednjem ratu je u potpunosti porušena 02.06.1992.godine. Povratkom džematlija na svoja ognjišta započeta je i obnova porušene džamije postavljanjem temelja 22.04.2001.godine. Predsjednik građevisnkog odbora je bio Ismet Džinić koji je zajedno sa imamom h.Ćašif ef. Šišmanom, građevinskim i džematskim odborom predvodio izgradnju džamije. Džematlije su svojim prilozima i svojim radom veoma brzo izgradili novu džamiju čije otvorenje je bilo 14. Augusta 2004.godine uz prisustvo tadašnjeg reisu-l-uleme dr.Mustafe ef. Cerića, drugih zvaničnika Islamske zajednice i veliki broj džematlija i vjernika.

U džamiji se pored prostora za namaz nalaze još: abdesthana, gasulhana i mektebska učionica. Pored džamije se nalaze dva turbeta. U jednom od njih je ukopan Sulejman kapetan, sin Ferhat paše Sokolovća, a za merhuma ukopanog u drugom turbetu se vežu različite narodne predaje. Također, u džematu još postoji imamska kuća kao i savremena gasulhana sa komorom. U vakufsku imovinu spadaju haremi, njive i prateći objekti u haremima.

Važno je spomenuti da u džematu postoje i dva santrača-nadgrobna spomenika koji posebno svjedoče o historiji ali i starosti džemata. Svakako tu je i veliki broj starih i šarolikih nišana koji dokazuju starost džemata, prisustvo alima, visokih staleža i zanatlija.

Vjerski život se odvija u džamiji gdje se obavlja pet dnevnih namaza, mevludi, tevhidi i svakako mektebska nastva u savremeno opremljenoj mektebskoj učionici. Od rata pa do danas održano je nekoliko hatmi polaznika mektebske nastave na kojima su mnogobrojni polaznici ovog mekteba pokazali zavidno znanje. Potrebno je istaći da je mekteb džemata Lišnja do sada iznjedrio tri svršenika i jednu trenutnu učenicu medresa u BiH, od kojih je jedan hafiz Muharem ef. Šeperović, drugi apsolvent na Fakultetu Islamskih nauka Belmin Džaferović, i treći student prve godine FIN-a Abdulah Bećirević. Mnogi polaznici mekteba su pozavršavali fakultete, postali uspješni i aktivni članovi džemata i zajednice. U džematu je, također, rođen i rahmetli hafiz Ibrahim ef. Tbaković.

U džematu su kao imami, hatibi i muallimi bili: hfz.Halil ef. Sarajlić, Hajrudin ef. Joldić, Ćašif ef. Šišman, a trenutni imam je Emir ef. Softić. Važno je spomenuti da je lišanjski imam hfz. Halil ef. Sarajlić bio učesnik AVNOJ-a odnosno ZAVNOBiH-a.

U poslijeratnom periodu dužnosti mutevelija su obavljali Alibeg Mehinagić, rahmetli h.Husein Vuković, Ervin Mujanić, a aktuelni mutevelija je Elvir Mehinagić, koji je i sabornik sabora Islamske zajednice.